Rölyef Nasıl Yapılır?

Cloud Mining is the process of money mining utilizing a centered data-center that has access to resources via an online link. genesis crypto This form of cloud computing mining permits people to exchange monies at the contentment of of their home or office, as opposed to investing in expensive mining equipments which call for infrastructure and equipment.

Rölyef ne demek?
Rölyef, Fransızca kökenli olup kabartma anlamına gelir. Bir biçimin veya bir süslemenin düz yüzey üzerindeki çıkıntısına kabartma adı verilir.

Rölyef Örneği

1414629_10201593502673075_1065081094_n

Rölyef (Kabartma)

Alüminyum, demir ve bakır gibi materyallerin sac malzeme haline getirilip bunların arka yüzlerinden ön yüze doğru işlenmesiyle ‘kabartma’ sanatı doğmuştur.
Folyo kabartma tekniği, süsleme demirciliğine son yıllarda girmiş bir konudur.
Bu teknik, estetik ve tarihi değeri olan mimari yapılar ile değişik objeleri süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, pirinç levha üzerinde uygulanmaktadır.
Günümüzde folyo kabartma teknikleri sac kabartma tekniklerinin yerini almıştır.
Folyo kabartma işlemleri ince bir işçilik ve el becerisinin yanında çok dikkatli çalışma isteyen bir tekniktir.

Alüminyum Rölyef (Kabartma) Nasıl Yapılır?

Kabartılmak istenen alüminyum levha 0,20 kalınlığında olup motif detaylarına göre çeşitli materyallerden ( ahşap, metal, pilastik vs. ) oluşan kabartma kalemleri-aletleri kullanılır.
Genellikle kabartma kalemleri kabartmayı yapan sanatçının kendi kullanımına göre rahat kullanabileceği materyallerden oluşur. Benim kullandığım kabartma kalemleri ucu kör kurşun kalem ve rütuş çekmeye yarayan boyası bitmiş tükenmez kalemden oluşur.
Alüminyum folyo işleme yapacağımız motifin kenarlarından pay bırakılacak ebatta kesilir ve altına 1-2 tane gazete koyulur. Alüminyum folyo yüzeyi temizlenerek işlenecek olan motif kâğıdı yüzeye yerleştirilir ve motifin bütün çizgilerinin üzerinden tükenmez kalemle geçilir.
Motif üzerinden kalemle geçtikten sonra motif kağıdı kaldırılır, çizilen motif daha sonra uzaktan-yakına ilkesi göz önünde bulundurularak motifin arkasından kabartılmaya başlanır. Her kabartılan motiflerin ön yüzünden motif hatlarından rütuş çekilir.
Kabartma işlemi tamamlandıktan sonra yükselen motiflerin çökmesini önlemek için sıcak mum silikonla kabartılan boşluklar doldurulur.
Daha sonra rölyefin yüzeyine motifin tamamını kaplayacak şekilde siyah rapido mürekkebi sürülür. Ardından nemli pecete ve pamuk yardımıyla yüzeyler parlatılır. Motif diplerinde siyahlık bırakılmasının sebebi ise derinlik kazandırmak için yapılır.
Parlatma işlemi bittikten sonra vernikleme (yat verniği, sprey vernik) yapılır ve kuruduktan sonra isteğe göre çerçeve yapılır.

In this case, you get to choose how long you would like to wait, and you simply write my essay pay for what you get.